vrijdag, 22. december 2006 - 10:22

Inspraaktermijn Startnotitie Milieu Effect Rapportage verlengd tot 22 januari

Friesland

De provincie Fryslân heeft in overleg met Omrin besloten de inspraaktermijn op de startnotitie m.e.r. (Milieu Effect Rapportage) te verlengen tot en met 22 januari 2007. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van belanghebbenden om deze termijn te verlengen.

Daarmee hebben zij de mogelijkheid een reactie in te dienen ná de informatieavond van Omrin op 18 januari 2007. De oorspronkelijke termijn voor de inspraak (van 15 november tot en met 27 december 2006) was daarmee voor hen te kort om een gedegen reactie in te dienen.

Afvalverwerker Omrin is de initiatiefnemer voor de realisatie van een Reststoffen Energie Centrale in Harlingen, waarvoor een Milieu Effect Rapportage opgesteld moet worden. De startnotitie die het bedrijf heeft opgesteld ligt momenteel ter inzage. De provincie, bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure, hecht veel waarde aan de reacties uit de omgeving en heeft daarom besloten de termijn op te rekken. Bij wijze van eenmalige uitzondering is daarvoor de inspraaktermijn door de provincie verlengd.

Op donderdag 18 januari 2007 verzorgt Omrin een voorlichtingsbijeenkomst voor de inwoners van Harlingen. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in multifunctioneel centrum 'Het Vierkant' in Harlingen. Eerder organiseerde Omrin een dergelijke avond voor de inwoners van Midlum en Wijnaldum.
Provincie:
Tag(s):