dinsdag, 24. januari 2006 - 10:01

Instellingen jeugd en onderwijs in kaart gebracht

IJsselstein

De vernieuwde sociale kaart ‘Jeugd en Onderwijs IJsselstein’ is uit. De sociale kaart bevat adressen van instellingen op het gebied van jeugd en onderwijs in IJsselstein en omgeving. Daarnaast zijn ook landelijke adressen opgenomen die op dit terrein van belang zijn.

De sociale kaart wordt jaarlijks in opdracht van de gemeente IJsselstein door de IJSW uitgebracht en geactualiseerd.
De IJSW en gemeente zijn trots op het resultaat. Wethouder Klomp heeft maandag 23 januari jl.

het eerste gedrukte exemplaar van de vernieuwde kaart in ontvangst genomen. De sociale kaart maakt onderdeel uit van het preventief jeugdbeleid. Verwijzers, hulpverleners en instellingen moeten elkaar bij vragen betreffende opvoed– en opgroeiproblemen zo snel mogelijk weten te vinden. Deze kaart draagt hieraan bij.
Provincie:
Tag(s):