dinsdag, 12. september 2006 - 12:03

Interactieve scholing personeel tankstations

Rotterdam

Tankstationpersoneel krijgt nieuwe interactieve training. Deze training bestaat uit diverse situaties die levensecht op beeld zijn gezet waardoor het personeel van de benzinestations nu nog beter in staat is om bij eventuele calamiteiten op een juiste en adequate wijze op te treden. Alle in Nederland gevestigde oliemaatschappijen introduceren dit uniforme scholingstraject als basistraining voor hun personeel op de tankstations. Staatssecretaris Bruno Bruins van OCW nam vandaag de eerste trainings CD-rom in ontvangst en onderstreepte daarbij het belang om je hele leven te blijven leren.

Op dit moment zijn er in Nederland circa 20.000 medewerkers werkzaam bij een tankstation. Deze, veelal laaggeschoolde medewerkers, bemannen circa 3.500 tankstations. Er is sprake van een redelijk hoog verloop op tankstations waardoor het van wezenlijk belang is om nieuw personeel gedegen te trainen. Staatssecretaris Bruno Bruins van OCW erkent het belang van een goede scholing voor laaggeschoold personeel: 'Je zal in je leven af en toe moeten 'bijtanken': gewoon weer wat moeten leren of je kennis wat bijspijkeren. Want ook hier geldt: zonder bijtanken kom je geheid stil te staan.'

De interactieve training is gelardeerd met veel beelden en sluit goed aan bij de doelgroep. De nieuwe training vervangt de oude trainingsmethodiek. Die bestond uit diverse boekwerken. De training zal door alle nieuwe medewerkers op de locatie van het tankstation gevolgd gaan worden. Dominic Boot, directeur van de VNPI: 'De overgrote meerderheid, zo niet alle ongevallen wordt veroorzaakt door verkeerd menselijk handelen. Wij zijn er in de olie-industrie van overtuigd dat ieder ongeval en ieder milieu-incident vermeden kan worden. Daarom is het van groot belang dat tankstationpersoneel bewust om moet gaan met risico's. Deze CD-Rom verhoogt het risicobewustzijn voor het milieu en voor de veiligheid van de medewerkers van benzinestations.'
Provincie:
Tag(s):