dinsdag, 21. november 2006 - 13:05

Internationaal Congres over gebruik ICT op platteland

Leeuwarden

Op 23 en 24 november organiseert de provincie Fryslân een bijzonder internationaal congres in Hotel Wyswert te Leeuwarden: Digital Services, the economic challenge for rural areas (de economische uitdaging van digitale dienstverlening op het platteland).

Het draait allemaal om de resultaten van twee jaar ‘Fryslân Fernijt’ met de focus op het thema ICT.

Dienstverlening op het platteland wordt steeds schraler, omdat meer moet worden gedaan met steeds minder middelen in een relatief dun bevolkt gebied. Wil Fryslân economisch optimaal meedraaien in Europa, dan zijn extra investeringen nodig. Het hoofd thema digitale diensten komt tijdens het congres aan de orde in verschillende subthema’s.

Gedeputeerde Bijman opent het congres met een inhoudelijke introductie. Er worden circa 120 deelnemers verwacht waarvan zeker 20% uit het buitenland. Overheid, bedrijfsleven, intermediairs en kennisinstellingen buigen samen het hoofd over de materie.

Malcolm Matson is internationaal dé breedbandgoeroe. Zijn visionaire verhaal over hoe nieuwe bedrijvigheid een enorme economische potentie heeft als iedereen écht via snel breedband kan communiceren, trekt volle zalen. Matson was de oprichter van het Londense telecombedrijf COLT. Matson is voorzitter van de Open Local Access Networks Foundation en laat een deel van zijn technische dienstverlening in Leeuwarden plaatsvinden.

Jacques Pronk is specialist op het gebied van Europese subsidies en beleggingsfondsen, onder andere op het gebied van investeringen in ICT-bedrijven. Hij gaat in op hoe bedrijven en instellingen financiering kunnen vinden voor hun innovaties.

Jelena Godjevac is directeur bedrijfsvoering van Hewlett-Packard Micro-Enterprise Acceleration Institute. Zij is afgestudeerd aan universitiet van Belgrado in elektrotechniek en haar doctoraal heeft zij gehaald aan de Swiss Federal Institute of Technology. Micro-Enterprise Acceleration Institute is een internationale non-profit organisatie die toegang en kennis op het gebied van ICT faciliteert door bevorderen van implementatie van "digital acceleration centres", student onderwijs programma's door middel van alomtegenwoordige technologie. Het instituut assisteert vele landelijke gemeenschappen in Europa om hun economische strategien te ontwikkelen met als doel ontwikkelen werkgelegenheid, economiscghe groei en duurzaamheid.

Egbert Foekema vertelt, als kersverse Friese ondernemer, hoe een toekomstgericht bedrijf in de netwerkeconomie werkt. Axis laat zijn software bouwen in India, zijn webservice hosten in Leeuwarden bij een klant van de Friese Internet Exchange en werkt samen met andere regionale bedrijven. Zijn Indiase ‘remote’ partners zijn ook bij het congres aanwezig.

In het middagprogramma zijn er diverse workshops: e-health, e-learning, e-business, Multimedia en Innovative Entrepreneurship. Ruim 25 sprekers en moderators uit Fryslân, maar ook uit andere Europese regio’s, presenteren een keur aan projecten en diensten. Zij discussiëren onderling en met de deelnemers over de uitdagingen die zij in de praktijk tegenkomen. Na de workshopsessie worden de belangrijkste conclusies van de eerste dag aangeboden aan wethouder Waanders van Leeuwarden.

Het thema Innovatief Ondernemerschap wordt ingevuld aan de hand van de resultaten van het project Hanse passage Kickstart. Het bedrijf Business Development Friesland was hierin partner. De afgelopen 2 jaren is onderzocht welke maatregelen om het ondernemersschap te stimuleren en te ondersteunen, de beste resultaten opleveren. Tijdens het congres worden resultaten gepresenteerd en besproken in panels van deskundigen.

Op dag 2 van het congres zijn twee excursies gepland. Een excursie naar Ameland waar deelnemers kunnen ervaren hoe digitale diensten worden ingezet op o.a. de Burgemeester Walda School en zorgcentrum De Stelp op Ameland. Een tweede excursie is georganiseerd naar het WTC in Leeuwarden, waar congresdeelnemers een blik werpen op de export en internationalisering van het Friese Midden- en Kleinbedrijf.

Regionaal Innovatie Programma Fryslân (Fryslân Fernijt)
Om de in Fryslân aanwezige kansen voor innovatie beter te benutten hebben de Provincie Fryslân, de Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken het Regionaal Innovatie Programma Fryslân Fryslân Fernijt opgezet. Gedeputeerde Bijman: �Onze doelstelling is om de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven te versterken door middel van het verstrekken van subsidies voor originele en kansrijke projecten op het gebied van innovatie, kennisoverdracht en netwerkvorming.�
Provincie:
Tag(s):