woensdag, 11. januari 2006 - 19:51

Internationale Indoor Sportaccommodatie Almelo

Almelo

De realisatie van de Internationale Indoor Sportaccommodatie Almelo is een stap dichterbij gekomen nu het college heeft besloten dat de nieuwe hal wordt gebouwd ten westen van het huidige Polmanstadion aan de Weezebeeksingel. Zo vindt een goede aansluiting plaats bij bestaande (sport)voorzieningen en de toekomstige sportboulevard in de wijk Ossenkoppelerhoek.

College eens over locatie (IISPA)
De nieuwe accommodatie betekent een versterking van de breedtesport. Het bewegingsonderwijs kan overdag gebruik maken van de hal en de sportverenigingen kunnen in de avonduren in deze hal terecht. Daarnaast is de IISPA geschikt voor grote (sport)evenementen. "Door de toevoeging van dit topsportelement in de nieuwe accommodatie wordt ook de breedtesport gestimuleerd en versterkt", aldus de Almelose wethouder van sport, Van Broekhoven.

Voor de planvorming is een voorbereidingskrediet nodig van € 742.000,- De totale kosten worden geraamd op ca. € 8,5 miljoen euro.

Het streven is, wanneer alle procedures volgens plan verlopen, de bouw in december 2007 te realiseren. Op dit moment wordt het programma van eisen opgesteld waarna in mei de ontwerpfase van start gaat en vervolgens de aanbesteding kan plaatsvinden.

De IISPA is als sterproject opgenomen binnen de Netwerkstad en krijgt daarom een (boven)regionale functie.
Uit onderzoek is gebleken dat er in Oost-Nederland behoefte is aan een accommodatie die aan alle takken van binnensport de mogelijkheid biedt om op topniveau te kunnen functioneren.

Binnen het Masterplan Almelo is de IISPA een kernproject waardoor het bijdraagt aan de gewenste groei en ontwikkeling van de stad. De vervanging van de huidige Rembrandthal door de IISPA biedt nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelingen met wijkgerichte functies en voorzieningen rondom een manifestatieterrein aan de Rembrandtlaan.
Provincie:
Tag(s):