donderdag, 6. april 2006 - 18:34

Internet moet veiliger

Amsterdam

Op 27 april vindt in de RAI Amsterdam het eerste nationale Veilig Internet Onderwijs Congres plaats. Op deze dag wordt tevens de Veilig Internet Prijs 2006 uitgereikt. Deze prijs gaat o.a. naar scholen die zich het afgelopen schooljaar hebben ingezet om (samen met) leerlingen een zo veilig mogelijk gebruik van internet (op school en thuis) te bevorderen.

Voor deze prijs kunnen basis- en voortgezet onderwijsscholen zichzelf nomineren. De Kinderconsument, organisator van het congres, roept alle scholen in Nederland op die zich inzetten voor veilig internet te reageren.

Donderdag pleite C.Groeneveld, van het team kinderporno van het korps landelijke politiediensten de KLPD in het radio programma De Ochtenden, voor een Europese wettelijke regeling. Hierin zouden websitebeheerders moeten worden verplicht om toezicht te houden van wat zich allemaal afspeelt op hun site. Wanneer dit niet goed wordt nageleefd, zou de site per direct moeten kunnen worden geblokkeerd.
Categorie:
Tag(s):