dinsdag, 31. oktober 2006 - 10:14

Interpolis introduceert neerslag-dekking voor bedrijven

Tilburg

Verzekeraar Interpolis gaat schade aan daken van bedrijven door sneeuw- of waterdruk en schade door hagel standaard meeverzekeren. Dit laat een woordvoerder van het verzekeringbedrijf dinsdag weten.

Interpolis is één van de eerste Nederlandse verzekeraar die op deze wijze inspeelt op klimaatverandering. De verzekeraar verwacht dat ondernemers in de toekomst vaker te maken krijgen met schade die het gevolg is van extreme weersomstandigheden.

Uit een onderzoek in opdracht van Interpolis blijkt dat bijna de helft van circa 2000 ondervraagde bedrijven de afgelopen jaren schade ondervond door extreme neerslag. Het ging daarbij om schades die al onder de dekking vielen zoals lekkages en stroomstoringen maar ook om schades die tot nu toe niet gedekt waren zoals kapotte daken en omzetverlies doordat klanten het bedrijf niet konden bereiken.

Net als de verzekeraar hebben ook ondernemers de verwachting dat het klimaat ze in de toekomst meer parten speelt. Een ruime meerderheid van de ondervraagde bedrijven (78 procent) verwacht dat door de klimaatveranderingen nóg vaker nóg meer neerslag gaat vallen. Circa 70 procent denkt dat dit in 2007 reeds het geval zal zijn. Ook Interpolis voorziet de komende jaren méér schade door extreme neerslag. In de uitzonderlijk natte maand augustus 2006 werd bij Interpolis bijna 900.000 euro aan schade gemeld, dat is drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Bedrijven bereiden zich tot nu toe weinig voor op extremere weersomstandigheden. Van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf verkeert 40 procent ten onrechte in de veronderstelling dat men hiertegen volledig verzekerd is. Bij overheden en grote bedrijven denkt zelfs driekwart dat dit het geval is. Om schade te voorkomen maakt vier op de tien ondernemers geregeld de goten en afvoeren schoon, maar daar blijft het meestal bij. Vrijwel niemand kijkt serieus naar de toestand van het dak of onderzoekt mogelijkheden om bijvoorbeeld noodafvoeren te creëren. Interpolis gaat zijn klanten adviseren bij het treffen van preventieve maatregelen. Te verwachten valt dat bij extreme sneeuwval Nederlandse bedrijven net als in 2005 problemen krijgen doordat het dak de sneeuwdruk niet aankan.

Aan het onderzoek deden 1943 respondenten mee. Van de ondervraagden is 80 procent van mening dat schade aan daken standaard door de verzekeraar gedekt zou moet worden. De meeste bedrijven zijn bereid daarvoor iets meer premie te betalen. Het onderzoek is in september 2006 gehouden. Een samenvatting is op aanvraag beschikbaar.
Categorie:
Tag(s):