woensdag, 11. januari 2006 - 10:58

Investeren in voortijdige schoolverlaters loont

Nijmegen

In de regio Nijmegen is het aantal voortijdig schoolverlaters tussen de 12 en 23 jaar gedaald. In de gemeente Nijmegen van 4,8 naar 4,1%. Dat komt vooral door al bij vroege signalen leerlingen op school intensief te begeleiden.
Investeren in de bestrijding van voortijdig schoolverlaten loont.

Gemiddeld levert elke geïnvesteerde euro er drie op. De investering vraagt wel politiek leiderschap omdat die investeringen pas over enkele jaren rendement gaan opleveren. Dat zijn de conclusies van een onderzoek maar kosten en baten van voortijdig schoolverlaten door professor Roel in ‘t Veld, van 29 november van dit jaar. In de regio Nijmegen worden deze onderzoeksresultaten bevestigd.

Het geringe aantal leerplichtige schoolverlaters is te danken aan het goed functioneren van de school- en hulpteams. Die teams zijn actief in alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen en omgeving. In de rest van Nederland hebben alleen scholen met veel risicoleerlingen deze teams. Bij vroege signalen, krijgt de leerling begeleiding uit dit team. De teams bestaan uit mensen van bureau jeugdzorg, schoolmaat-schappelijk werk van de NIM, de GGD, de school zelf en de leerplichtambtenaar.

Afgelopen december hebben de gemeenten besloten het project ketenaanpak voortijdig schoolverlaten en jeugd-werkloosheid voor 18-23 jarigen met één jaar te verlengen tot 1 januari 2007.

Doel is om de samenwerking tussen het onderwijs, RMC, CWI en sociale diensten te verbeteren in hun begeleiding van jongeren naar school en/of werk. Ze willen jongeren zonder school of werk binnen een half jaar op een traject plaatsen.
Provincie:
Tag(s):