vrijdag, 24. maart 2006 - 8:12

Investeren in windenergie

Breda

De gemeente Breda gaat onderzoeken hoe de gemeente nog meer gebruik kan maken van windenergie. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel brengt de gemeente in kaart waar windturbines het beste geplaatst kunnen worden. In het tweede deel onderzoekt het college wat er voor nodig is om windturbines geplaatst te krijgen. Dat is de kern van de projectdefinitie Windturbines die het college deze week heeft vastgesteld.

Dit extra onderzoek is nodig omdat Breda in 2010 5% van de energievraag uit duurzame energiebronnen wil kunnen leveren. Dit komt overeen met de landelijke doelstelling. Op dit moment bedraagt het percentage duurzame energie ongeveer 2,5% van de totale energievraag in Breda. Bij voortzetting van het huidige beleid komt dit percentage uit op zo’n 3,5% in 2010. Het college zal in oktober 2006 de conclusies van dit onderzoek bekendmaken.

Op dit moment is er al een windturbine op de locatie Nieuwveer, langs de A16 ten noorden van Breda. Op deze locatie heeft de gemeente verder plannen voor twee extra turbines. Daarnaast wil de gemeente om bij Hazeldonk, langs de A16 ten zuiden van Breda, drie tot zes windturbines te plaatsen.
Provincie:
Tag(s):