vrijdag, 23. juni 2006 - 22:34

Investering van 23,5 miljoen in VMBO

Groningen

Het Groningse college en de schoolbesturen investeren 23,5 miljoen euro in de nieuw- en verbouw van schoolgebouwen in het VMBO. Deze investering vloeit voort uit het convenant ‘Kennis om te delen’. Eind 2003 hebben de gemeente, het Gomarus College, de Christelijke scholengemeenschap Groningen, het Noorderpoortcollege, het Alfa College en het AOC Terra dit convenant gesloten.

Het doel is om de aansluiting van het VMBO op het MBO te verbeteren. Investeren in de huisvesting van de VMBO-scholen is hierbij noodzakelijk.

In het zuiden van de stad gaat het om aanpassingen aan de bestaande schoolgebouwen. In Groningen-West komt naast de kortgeleden geopende Leon van Gelder school een extra VMBO-school. Ook het noordoosten krijgt een nieuwe school, mogelijk op de locatie van het sportpark Lewenborg. Dit sportpark wordt verplaatst naar sportpark Kardinge in het kader van het ontwikkelingsplan ‘Sport in Beeld’.
Provincie:
Tag(s):