vrijdag, 7. juli 2006 - 10:13

Invoering 48 urige werkweek voor chauffeurs

Amsterdam

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer. Daarin wordt voor chauffeurs in het zware wegvervoer een gemiddelde werkweek van maximaal 48 uur ingesteld. Tegelijkertijd heeft het kabinet besloten tot een overgangsregeling, waarbij voor een periode van vijf jaar op individuele basis en met instemming van de chauffeur, een gemiddelde werkweek van maximaal 55 uur wordt toegestaan.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de sector voor een soepele en verantwoorde invoering van de 48-urige werkweek. Met de nieuwe regels voert het kabinet een Europese richtlijn uit.

In het nieuwe Arbeidstijdenbesluit wordt het mogelijk, onder voorwaarden, gemiddeld meer dan 48 uur per week te werken (maximaal 55 uur). Zo is de individuele toestemming van de werknemer nodig, met daarbij de garantie dat de werknemer geen nadeel ondervindt wanneer hij daartoe niet bereid is.

Ook moet de regeling aan de Europese Commissie worden gemeld. In afwachting van een meer definitieve aanpassing van de bedrijfsvoering, blijven aldus de negatieve effecten op het inkomen van chauffeurs en de flexibiliteit van de bedrijven door invoering van een gemiddelde werkweek van 48 uur, beperkt.
Provincie:
Tag(s):