vrijdag, 24. februari 2006 - 17:30

Invordering openstaande belastingnota's

Hulst

De gemeente Hulst gaat - samen met deurwaarders- en invorderingskantoor Cannock Chase Public uit Druten - de openstaande belastingen over de jaren 2002, 2003 en 2004 invorderen. Het gaat om belastingaanslagen, waarvan de betalingstermijn al geruime tijd is overschreden.

Ondanks één of meer aanmaningen en in een aantal gevallen al betekende dwangbevelen, zijn de verschuldigde bedragen nog niet betaald. De deurwaarders gaan deze bedragen alsnog innen.

Zij kunnen daarbij gebruik maken van middelen, zoals beslaglegging op loon, uitkering of andere inkomsten, executoriaal beslag onder derden, beslaglegging op roerende en onroerende zaken, executoriale verkoop van roerende en onroerende zaken.

Inwoners van de gemeente Hulst, die niet voldaan hebben aan de betalingsverplichtingen over deze jaren moeten vanaf 1 maart 2006 rekening houden met een schriftelijk contact of een bezoek van de deurwaarder.
Provincie:
Tag(s):