woensdag, 29. november 2006 - 18:06

Invulling Leisurecenter

Terneuzen

De initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een leisurecenter in de Koegorspolder in Terneuzen heeft vanwege de financiële haalbaarheid gekozen voor een andere invulling dan waarvoor eerder vergunning is verleend. Het College van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan deze andere invulling. Hiervoor zal wederom een artikel 19, lid 1 WRO-procedure worden gestart.

Een Belgisch projectontwikkelingsbureau, het European Leisure Developement heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een leisurecenter in de Koegorspolder in Terneuzen. In maart 2006 is de bouwvergunning met vrijstelling ex. art. 19, lid 1 WRO en een milieuvergunning voor de realisatie van een leisurecenter in Terneuzen verleend.
In deze procedure is uitgegaan van een skibaan, aangevuld met o.a. bowlingbanen, snookerbiljart, tuincentrum en een wokrestaurant.

De initiatiefnemer heeft aangegeven, dat het totale project met invulling van deze functies, niet haalbaar is gebleken. Aan de gemeente is verzocht, andere functies toe te staan. Het gaat dan om perifere detailhandel op het gebied van bruin- en witgoed, woninginrichting en doe-het-zelf en een vestiging van een supermarktketen.

De mogelijke effecten van deze alternatieve invulling zijn in kaart gebracht en betrokken bij de besluitvorming. Hierbij is eveneens betrokken, de uitstraling die het project zal hebben op de regio. Het College is van mening, dat dit project de aantrekkingskracht van de gemeente Terneuzen versterkt. Derhalve heeft het College besloten een nieuwe planologische procedure (ex art. 19,lid 1 WRO) te starten, conform bestaande wet- en regelgeving om de gevraagde functies mogelijk te maken.
Provincie:
Tag(s):