zondag, 22. oktober 2006 - 23:18

Inwoners adviseren over ontwerpen nieuwe gemeentehuis

Coevorden

Alle inwoners van de gemeente Coevorden krijgen volgend jaar maart de mogelijkheid om zich uit te spreken over de ontwerpen van het gemeentehuis. Alle huishoudens kunnen een advies uitbrengen aan het gemeentebestuur over het ontwerp van hun voorkeur. Behalve de adviezen van alle huishoudens zal het college van burgemeester en wethouders volgend jaar ook adviezen afwegen van zes andere groepen.

Na de afrondende besluiten van de gemeenteraad op 14 november a.s., zullen 5 combinaties van architecten en bouwers, die uit de preselectiefase zijn gekomen, uitgenodigd worden om offertes en ontwerpen te maken. Deze ontwerpen zullen eind februari of begin maart volgend jaar gepresenteerd worden. Na een intensieve voorlichtingscampagne zal aan zeven groepen gevraagd worden wat volgens hen het beste ontwerp is voor het nieuwe gemeentehuis.

Het gaat daarbij om de volgende zeven groepen. Allereerst zijn er drie werkgroepen met deskundigen, die een advies uitbrengen over de stedenbouw en architectuur, een advies uitbrengen over beoordeling van financiële haalbaarheid, een advies uitbrengen over de duurzaamheid van de ontwerpen. De leden van de gemeenteraad schrijven ook een raadgeving voor het college over de ontwerpen. Daarnaast wordt de Klankbordgroep Centrum Coevorden gevraagd om een advies over de ontwerpen.

De ruim 11.000 huishoudens in de gemeente krijgen dus ook de gelegenheid een gezamenlijk advies uit te brengen. Verder wordt alle werknemers en leden van de ondernemingsraad van de gemeente om een advies gevraagd.

Het college van burgemeester en wethouders zal de adviezen van de zeven groepen vervolgens grondig bestuderen en tot een oordeel komen.
Provincie:
Tag(s):