maandag, 7. augustus 2006 - 14:38

Inzet GOB bij drie grote ontwikkelings-projecten

de Haag

De groeiopgave Almere, de herontwikkeling van het vliegkamp Valkenburg en de Bloemendalerpolder/ KNSF-terrein zijn de eerste drie gebiedsontwikkelingsprojecten waar het kabinet het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) inzet. In deze drie projecten heeft het Rijk meervoudige belangen, zowel vanuit beleid als vanuit haar positie als grondeigenaar. Via het GOB heeft het Rijk zich in dit type ontwikkelingen professioneler en slagvaardiger georganiseerd. Het bedrijf werkt namens het Rijk samen met betrokken overheden en marktpartijen, aan de ontwikkeling van de drie gebieden.

Voor de herontwikkeling van het voormalige vliegkamp Valkenburg hebben Rijk en regio in de afgelopen tijd verschillende scenario.s ontwikkeld. De volgende stap is het ontwikkelen van een stedebouwkundig programma en een masterplan voor het gebied.

De locatie heeft potenties als internationaal aantrekkelijk woongebied voor de Randstad. Belangrijke onderdelen zijn een groene verbindingszone en de vraagstukken rond de ontsluiting. Dat vergt een integrale aanpak waar het GOB voor is opgericht.

In het project Bloemendalerpolder/KNSF voert het GOB namens het Rijk de onderhandelingen met de provincie Noord-Holland, de betrokken gemeenten en de private partijen in het zogenoemde contractoverleg. Het resultaat van die onderhandelingen vormt de basis voor het op te stellen masterplan inclusief de financiering.

In de tweede helft van 2006 worden verdere besluiten verwacht over de inzet van het GOB. Hiervoor lopen op dit moment verkenningen voor de projecten Ede-Oost, Greenport Venlo/Klavertje Vier, de integrale gebiedsontwikkeling Moerdijk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Provincie:
Tag(s):