woensdag, 11. januari 2006 - 14:59

ISO-certificaat voor de provincie

Zwolle

Overijssel heeft als eerste provincie een ISO-certificaat gekregen voor het kwaliteitszorgsysteem voor vergunningverlening en handhaving van alle milieuwetten en bodemsanering.
Met behulp van het kwaliteitssysteem wil de provincie borgen dat op adequate en transparante wijze vergunningen worden verleend en deze vergunningen consequent worden gehandhaafd.

Het ISO-certificaat is een voortvloeisel uit het provinciale project ‘Stroomlijning vergunningverlening en handhaving’. Dit project heeft tot doel om de vergunningverlening en handhaving van de milieuwetgeving transparant en effectief uit te voeren. Een instrument daarvoor is een kwaliteitssysteem waarin alle processen beschreven zijn.

De eenheden Economie, Milieu en Toerisme en Bestuurlijke Aangelegenheden beschikten al over een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem.
Nu zijn ook de werkprocessen van de eenheid Water en Bodem en de eenheid Landbouw, Natuur en Landschap volgens de ISO-norm beschreven.
Provincie:
Tag(s):