woensdag, 24. mei 2006 - 17:24

IVF weer terug in basispakket

Den Haag

De eerste IVF-behandeling komt weer terug in het basispakket. Dit laat minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer weten. Verzekerden hebben hiermee recht op vergoeding van drie behandelingen, waarbij wel een eigen bijdrage geldt van 500 euro per behandeling.

Voor de patiënt is dit een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Nu betalen patiënten gemiddeld 2500 euro voor de eerste IVF behandeling, waarna de tweede en de derde behandelingen volledig vergoed worden.

Sinds de invoering van de eigen bijdrage van 2500 is het aantal IVF behandelingen vrijwel gelijk gebleven. Medicatie is onderdeel van de behandeling: het blijkt dat er doelmatiger wordt voorgeschreven. De maatregel werkt en daarom blijft een vorm van eigen bijdrage bestaan.

In zijn brief over de evaluatie van pakketmaatregelen gaat de minister ook in op het maximum aantal behandelingen voor psychotherapie. In oktober 2004 is het maximum aantal behandelingen vastgesteld op 25 of 50 sessies (voor jeugdigen en mensen met persoonlijkheidsstoornissen). Een klein aantal patiënten, 15%, heeft niet genoeg aan het maximum aantal behandelingen.

Met ingang van 1 januari 2007 komt er daarom een indicatieprotocol voor patiënten die na het maximum aantal sessies nog niet zijn uitbehandeld. De psychotherapeut kan met dit protocol vaststellen of de patiënt nog meer behandelingen nodig heeft. De verzekeraar kan daarna nagaan of de vergoeding terecht was.
Provincie:
Tag(s):