donderdag, 14. september 2006 - 13:53

Jaarlijkse schoonmaak sloten van start

Zwolle

Eigenaren van sloten in het beheersgebied van het Waterschap Groot Salland hebben tot maandag 30 oktober de tijd het jaarlijkse onderhoud aan de watergangen te verrichten. Op die datum vindt namelijk de najaarsschouw plaats. Dit houdt in dat medewerkers van het waterschap op die dag controleren of het onderhoud correct is uitgevoerd.

Nagenoeg alle watergangen hebben een functie in een goede waterhuishouding, bijvoorbeeld de afvoer van regenwater, en het daarmee voorkomen van wateroverlast. Goed onderhoud van sloten betekent dat waterplanten, riet, takken en vuil die de water aan- en afvoer belemmeren, uit de watergangen en duikers moet worden verwijderd. Daarnaast moeten de kanten van de watergangen en de dammen worden gemaaid. Om de sloot voldoende diepte te geven, bestaat de mogelijkheid dat ook kleine baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Tijdens de zogeheten schouw bekijkt het waterschap of dit onderhoud op een juiste wijze heeft plaatsgevonden.

Sinds vijf jaar wordt de najaarsschouw zes weken van te voren aangekondigd. Met het bekendmaken kwam het waterschap tegemoet aan de wens van de ingelanden en loonwerkers voor een betere spreiding van de werkzaamheden. Afgelopen jaren is gebleken dat deze maatregel heeft geleid tot minder overtredingen en een beter onderhoud.

Indien de opknapbeurten van sloten, kort na de bekendmaking van de schouw worden uitgevoerd, is het mogelijk dat er bij de schouw weer enige begroeiing aanwezig is. Bij de beoordeling houdt het waterschap daar rekening mee.

Ruim 4000 kilometer watergangen lopen er door het werkgebied van het Waterschap Groot Salland. Deze watergangen zorgen voor de afvoer van overtollig water en voor aanvoer van water in droge perioden. Dit is van groot belang om in het gebied te kunnen wonen en werken.
Om een goede werking van het watersysteem in stand te houden, vragen de watergangen regelmatig om onderhoud. Voor het merendeel voert het waterschap dit onderhoud zelf uit.

De zogenoemde 'schouwwatergangen' moeten door aanliggende eigenaren worden schoongemaakt. Deze sloten (1400 kilometer) liggen bijna allemaal in de driehoek Kampen – Ommen – Meppel.
Provincie:
Tag(s):