dinsdag, 4. juli 2006 - 12:35

Jaarlijkse subsidie onderhoud molens

Rhenen

Na de grenscorrectie van 1 januari 2006 is de gemeente Rhenen naast de “Binnenmolen� aan het Koningin Elisabethplantsoen 3 in Rhenen nog een molen rijker en wel “’t Wissel� aan de Oude Weg 8 in Elst (U). Beide molens bezitten een rijksmonumentale status. Het Rhenense gemeentebestuur gaat jaarlijks 5.000 euro beschikbaar stellen voor onderhoudswerkzaamheden aan de twee molens.

De Stichting De Utrechtse Molens heeft gevraagd ieder jaar een bedrag van minimaal 2.500 euro per molen beschikbaar te stellen voor de onderhoudswerkzaamheden aan deze molens. Na het groot onderhoud aan de “Binnenmolen� en de afronding van de restauratie van “’t Wissel� verkeren deze molens weer in een prima staat. De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden zullen er toe bijdragen dat de molens in goede conditie blijven.

Volgens de landelijke systematiek worden de kosten voor de onderhoudswerkzaamheden aan deze molens voor vijftig procent door het rijk en voor vijfentwintig procent door de provincie betaald. Voor het resterende deel wordt een beroep gedaan op de gemeenten met molens binnen hun grenzen en via sponsoring. De kosten per molen worden ieder jaar geraamd op ongeveer 10.000 euro. Per molen bedragen de kosten aan onderhoud 2.500 euro.
Provincie:
Tag(s):