dinsdag, 24. oktober 2006 - 9:11

Jaarwisselingsactiviteiten Slochteren

Slochteren

Ook voor de komende jaarwisseling is het mogelijk een incidentele waarderingssubsidie aan te vragen voor activiteiten die ten doel hebben de jaarwisseling 2006-2007 rustig en goed te laten verlopen. De gemeente Slochteren heeft deze regeling sterk vereenvoudigd en er worden daarmee ook andere criteria voor het verlenen van een subsidie toegepast.

De toe te passen criteria zijn: Het organiseren van activiteiten met het bovenbeschreven doel; zij dienen plaats te vinden de periode van kerstmis tot en met oud en nieuw. Deze activiteiten zijn niet van kortstondige aard, bijvoorbeeld enkel het afsteken van vuurwerk, en worden actief gesteund door de inwoners van de betreffende kern.

De Beleidsregels Jaarwisselingsactiviteiten en het formulier waarmee een subsidie voor deze activiteiten kan worden aangevraagd kunt u downloaden op de website van de gemeente Slochteren.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet u dit formulier aan de gemeente voorleggen. De datum waarop de aanvraag uiterlijk ingediend moet zijn is 15 november. Dit is tegelijk de sluitingstermijn waarop u de eventuele benodigde evenementenvergunningen bij de gemeente kunt indienen.

Aanvragen die na deze datum bij de gemeente binnenkomen, zullen niet meer in behandeling worden genomen.
Provincie:
Tag(s):