dinsdag, 21. november 2006 - 10:07

Jansen en Janssen krijgt Domela Nieuwenhuis-penning

Heerenveen

Het bestuur van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds heeft de Domela Nieuwenhuis-penning 2006 toegekend aan Buro Jansen en Janssen, een onderzoeksbureau dat politie en inlichtingendiensten kritisch volgt en daar gevraagd of ongevraagd een mening over geeft.

De penning zal op zondag 26 november 2006 worden uitgereikt na afloop van de Domela Nieuwenhuis Lezing. De activiteiten van Buro Jansen en Janssen sluiten nauw aan bij het onderwerp van de lezing. Gastspreker prof.dr. Cees Hamelink zal spreken over de mensenrechten en de rechtsstaat gemangeld tussen terreur en terreurbestrijding.

De Domelalezing en de uitreiking van de Domela Nieuwenhuis-penning vinden plaats in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum, Minckelersstraat 11 in Heerenveen. De lezing begint om 14.30 uur. Iedereen is welkom vanaf 13.00 uur. Bert Altena, secretaris van het fonds, verzorgt vanaf 13.00 uur een rondleiding door het museum.

Het Domela Nieuwenhuis Fonds beheert de nalatenschap van Ferdinand Domela Nieuwenhuis: vrijdenker, socialist en anarchist, maar voor alles strijder tegen maatschappelijk onrecht. Het fonds helpt het aan hem gewijde museum instandhouden, dat sinds 1999 onderdeel is van Museum Willem van Haren in Heerenveen. Het fonds wil het streven van Domela op actuele wijze blijvend onder de aandacht brengen.
Provincie:
Tag(s):