zondag, 3. december 2006 - 11:31

Jesse Dingemans herdacht

Hogerheide

Zondagochtend werd in Rooms Katholieke kerk aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide een herdenkingsdienst gehouden voor de omgebrachte Jesse Dingemans. De dienst werd bijgewoond door familieleden, bekenden en belangstellenden. Omdat de kerk slechts plaats bood aan 360 bezoekers, konden overige belangstellenden via een groot scherm de dienst volgen in Sporthal van MFC Kloosterhof.

In overleg met de ouders van Jesse werd besloten om rond 11.45 uur, aansluitend aan de herdenkingsdienst, een stille tocht te houden. Deze voerde vanaf de kerk naar de Matthias Wolffstraat waar basisschool Klim-Op is gevestigd. Op deze locatie werd Jesse vrijdagochtend om het leven gebracht.

De stille tocht was vooral bedoeld voor de inwoners van Hoogerheide, gemeente Woensdrecht. Burgemeester Fränzel: "De gemeente Woensdrecht is een kleine, hechte gemeenschap. We willen dit verdriet vooral in deze kring, samen met elkaar dragen en een plaats geven. We zijn diep onder de indruk van het enorme aantal steunbetuigingen, condoleances en andere blijken van medeleven uit heel Nederland."

Om de stille tocht mogelijk te maken zijn zondagochtend een aantal verkeersmaatregelen genomen worden, zoals het instellen van parkeerverboden en het afsluiten van wegen. Inwoners van de gemeente Woensdrecht die deelnemen aan de stille tocht, werden verzocht om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.

Zaterdagmiddag werd door de gemeente, op de locatie Wouwbaan van basisschool Klim-Op in Hoogerheide, een informatiebijeenkomst belegd voor ouders en leerlingen van de school. De bijeenkomst was ingetogen, waardig en zinvol, aldus directeur Brouwer van de Klim-Op. Ongeveer 400 ouders en leerlingen bezochten de bijeenkomst.
Provincie:
Tag(s):