donderdag, 18. mei 2006 - 21:56

Jeugdzorg verkeert in zwaar weer

Groningen

De jeugdzorgsector bevindt zich momenteel in zwaar weer. Door een stijgende vraag naar jeugdzorg en achterblijvende financiering vanuit het rijk worden de wachtlijsten te lang, ook in onze provincie. De provincie Groningen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de doelmatigheid binnen de jeugdzorg. Gedeputeerde Staten hebben op basis daarvan nu een actieplan vastgesteld, dat moet zorgen voor een snelle aanpak van de knelpunten.

Vorig jaar is de nieuwe Wet op de jeugdzorg (Wjz) ingevoerd. De sector heeft sindsdien hard gewerkt om de nieuwe uitgangspunten en processen goed tot uitvoering te brengen, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk. De provincie gaat als wettelijk verantwoordelijke overheid de komende tijd extra inzet plegen om de jeugdzorg te verbeteren, mede ondersteund door het extra geld dat door het rijk ter beschikking is gesteld.

Staatssecretaris Ross heeft op basis van een aanvalsplan van de provincie 6,3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de wachtlijsten tot een aanvaardbaar niveau (kinderen hoeven niet langer dan 9 weken te wachten). Dit geld is bestemd voor de organisaties die zorg verstrekken (bv. Base Groep, CWZW Noord) en zal worden ingezet voor ambulante zorg (hulpverleningsgesprekken, zonder verblijf), pleegzorg en residentiële zorg (dag- en nacht hulp).
Provincie:
Tag(s):