donderdag, 7. december 2006 - 19:51

Jongere vindt weg naar loket

Apeldoorn

Dankzij het Jongerenloket melden steeds meer voortijdig schoolverlaters zich bij de gemeente Apeldoorn. Sinds de gemeente in november 2005 met het loket speciaal voor jongeren tot 23 jaar begon, hebben zich al 200 jongeren gemeld zonder startkwalificatie. Dat blijkt uit het jaarverslag Voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten 2005/2006.

Met het Jongerenloket is er een plek waar jongeren naartoe kunnen als ze geen baan hebben en geen opleiding volgen. De medewerkers begeleiden de jongeren naar werk of opleiding.
De gemeente Apeldoorn zet overigens fors in op jongeren. Zo starten er volgend jaar verschillende trajecten, waaronder een jongerenrestaurant.

De gemeente probeert met inzet van leerplichtambtenaren voortijdig schoolverlaten te voorkomen door verzuim aan te pakken. De afdeling Leerplicht van de gemeente heeft zich in 2005-2006 extra gericht op het opsporen van luxe verzuim. Dat is verzuim voor bijvoorbeeld een vakantie. De extra inzet zorgde voor zo’n 20 extra meldingen. Het aantal meldingen bij ‘gewoon’ verzuim bleef hetzelfde.

Ook blijken investeringen in preventie op scholen effect te hebben. Zo kreeg OSCAR niet meer aanmeldingen dan andere jaren, een teken dat de opvang op reguliere scholen is verbeterd.

In 2006-2007 gaat Leerplicht samen met regiogemeentes kijken waar ze kunnen samenwerken om zo samen verzuimproblematiek nog efficienter aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):