dinsdag, 25. juli 2006 - 11:34

Jongeren hebben 80 zaken op hun geweten

twente

De politie Twente, afdeling Haaksbergen heeft eind juni begin juli zeven Haaksbergse jongeren aangehouden die zich schuldig hebben gemaakt aan overlast en criminaliteit in en rond de wijken: De Els, De Pas en de Veldmaat. De jongeren hebben inmiddels 80 zaken bekend. Met de aanhoudingen is de overlast aanzienlijk gedaald. Het laatste half jaar nam het aantal incidenten, meldingen en/of strafbare feiten in de wijken De Els, De Pas en de Veldmaat in Haaksbergen fors toe. Om die reden is de politie een onderzoek gestart. Het onderzoek leidde tot de aanhouding van zeven jongens uit Haaksbergen in de leeftijd van 15 tot 17 jaar.

De jongelui waren in wisselende samenstelling verantwoordelijk voor ruim 80 zaken. Onderzoek wijst uit dat zij zich o.a. schuldig hebben gemaakt aan diverse vernielingen, brandstichtingen, diefstal uit een school en kleedkamers, bedreiging en openlijke geweldpleging.

Het politieonderzoek naar de zeven verdachten is nog niet afgerond. Allen zijn door de rechter in bewaring gesteld en worden nader verhoord. De politie verwacht dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

De politie roept gedupeerden op om aangifte te doen. Uit het onderzoek komt naar voren dat van veel zaken geen melding of aangifte is gedaan.

De politie hoopt dat de aanhoudingen een voorbeeldfunctie hebben voor andere jeugdigen in Haaksbergen. Politie, gemeente en jeugdwerk constateren dat overlast door hangjongeren een groeiend probleem is. Behalve een repressieve aanpak, wordt in samenwerking met de gemeente en jeugdwerk gewerkt aan een preventieve aanpak.
Provincie:
Tag(s):