vrijdag, 30. juni 2006 - 16:00

Jongeren moeten leren of werken

Den Haag

Het kabinet komt met een sluitende aanpak om te voorkomen dat jongeren tot 23 jaar buiten de boot vallen. Zij moeten of leren of werken, of beide combineren. Het wetsvoorstel bestaat uit invoering van een kwalificatieplicht tot 18 jaar, ter vervanging van de partiële leerplicht.

Het kabinet heeft vrijdag gesproken over dit wetsvoorstel van minister Van der Hoeven. Het voorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Daarna neemt het kabinet een definitief besluit.

Daarnaast komt er een informatie- cg meldingsplicht (aan gemeenten) en een leerwerkplicht voor jongeren van 18 tot 23 zonder startkwalificatie (een diploma op havo-, vwo of mbo-2-niveau). De gemeenten krijgen de vrijheid deze plicht op te leggen. Weigeren jongeren mee te werken, dan kunnen zij in eerste instantie een boete krijgen van ten hoogste 340 euro. Volharden zij in hun weigering, dan kan de boete oplopen tot 2250 euro.

Invoering van de kwalificatieplicht tot de 18de verjaardag moet leiden tot een forse daling van het aantal schoolverlaters. Voor de invoering ervan is in 2007 50 miljoen beschikbaar en vanaf 2008 130 miljoen structureel. Het is de bedoeling dat de kwalificatieplicht met ingang van het schooljaar 2007-2008 wordt ingevoerd.

Eerder was sprake van verlenging van de leerplicht tot 18 jaar. De kwalificatieplicht maakt duidelijker wat de bedoeling is: het halen van een startkwalificatie op een manier die bij de jongere past. Het gaat er niet om vijf dagen in de schoolbanken te zitten, maar om in combinaties van leren en werken die kwalificatie te halen ter voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Een belangrijk verschil tussen beide is dat verlenging van de leerplicht zou gelden voor alle jongeren, terwijl de kwalificatieplicht geldt voor 16-18-jarigen die nog geen startkwalificatie hebben.

Bovendien wordt met deze invulling problemen voorkomen met internationale regelingen die kinderarbeid willen tegengaan. De kwalificatieplicht heeft geen gevolgen voor bijbaantjes van jongeren. Een verlenging van de volledige leerplicht tot 18 jaar zou dat wel hebben.
Provincie:
Tag(s):