donderdag, 13. april 2006 - 12:54

Jongeren restaureren Heilige Corneliuskerk

Lamswaarde

Op maandag 24 april wordt in Zeeland het startsein gegeven voor het eerste Restauratie Opleidingsproject (ROP): de restauratie van de Heilige Corneliuskerk te Lamswaarde. De officiële openingshandeling wordt verricht door Harry van Waveren, gedeputeerde voor cultuur van de Provincie Zeeland.

Het restauratieproject wordt uitgevoerd onder de verant-woordelijkheid van het ROP Zuid-West, een samenwerkings-verband tussen de ROP’s Zeeland en Zuid-Holland. De twee ROP’s zijn ondergebracht bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en haar zusterorganisatie Erfgoedhuis ZH.

De regionaal opgezette ROP’s stellen zich ten doel, praktijk-opleidingsplaatsen te organiseren voor leerlingen die een bouwopleiding volgen en zich in het restauratievak willen bekwamen. Dit is zeer belangrijk aangezien het voortbestaan van monumenten mede wordt bedreigd door een tekort aan restauratiekennis en bekwame vaklieden. Het specifieke vakmanschap is aan het verdwijnen en de instroom van nieuwe restauratielieden stokt.

Daarom is het noodzakelijk om meer vaklieden op te leiden tot gespecialiseerd restaurateur. Met dat doel zijn de ROP’s opgericht. Vrijwel alle provincies participeren in een ROP, zodat overal in het land jongeren gericht kunnen worden opgeleid voor het restauratievak.

De landelijke ROP-coördinatoren worden aangestuurd en begeleid door een stuurgroep waarin provincies, de provinciale VNG-afdelingen (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de Steunpunten Monumentenzorg, de werkgeversorganisatie Bouwend Nederland en Fundeon zijn vertegenwoordigd.

Door weersinvloeden en verzakkingen is de Heilige Cornelius-kerk in een dusdanig slechte bouwkundige staat gekomen dat restauratie dringend nodig is. Zeker wanneer de kerk als monument en gezichtsbepalend object voor de toekomst behouden wil blijven. De opdracht voor de restauratie is gegeven door het kerkbestuur van Lamswaarde.

Dit bestuur heeft de afgelopen vijf jaar diverse activiteiten ontplooid voor de financiering van de restauratie. Mede hierdoor en dankzij bijdragen uit fondsen en van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, kan de restauratie nu eindelijk van start gaan. Ook heeft de gemeente Hulst voor de restauratie van de kerktoren een bedrag van €.175.000 toegezegd. Het restauratieplan is opgesteld door het Bouwbureau Bisdom Breda, dat tevens toezicht houdt op het verloop van de restauratie.

De restauratie wordt uitgevoerd door de Bonth van Hulten bv., een gerenommeerd bedrijf dat al vele grote restauratie-projecten op zijn naam heeft staan. Voor het ROP-project wordt De Bonth van Hulten bijgestaan door vakmensen uit de regio en leerlingen van de Bouw Opleiding Zeeland te Goes.
Provincie:
Tag(s):