dinsdag, 7. februari 2006 - 20:56

Jongerenpunt tegen schoolverlaters en werkloze jongeren

Zwolle

De instellingen in Zwolle die zich bezighouden met het voorkomen en aanpakken van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid, gaan meer samenwerken. In nauwe samenwerking tussen het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), de Zwolse ROC's Landstede en Deltion College en de gemeente Zwolle wordt een Jongerenpunt gevormd.

Vorig jaar werden de eerste voorbereidingen getroffen voor het initiatief. Dinsdag 7 februari 2006 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle ingestemd met de inhoudelijke doelen van het Jongerenpunt en met een onderzoek naar een mogelijk fysiek loket.

Om voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid tegen te gaan is het belangrijk dat betrokken organisaties vroegtijdig en intensief overleggen. Op die manier ontstaat een ketenaanpak, waarbij de kans zo klein mogelijk is dat jongeren tussen wal en schip belanden. Het Jongerenpunt wil klantgericht en efficiënt werken en een gezamenlijke visie op de aanpak van jongeren ontwikkelen.

Een fysiek loket in Werkplein De Lure kan bijdragen aan de samenwerking. Een onderzoek moet meer duidelijkheid geven over het nut en de mogelijkheden voor een dergelijk loket.

Het Zwolse Jeugdbeleid heeft als doel om alle jongeren de kans te geven hun talenten te laten gebruiken, zowel voor hun eigen ontwikkeling als voor de samenleving. Daar hoort passend onderwijs en werk bij. Net als de landelijke overheid heeft de gemeente Zwolle voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid daarom hoog op de agenda staan.
Provincie:
Tag(s):