dinsdag, 17. oktober 2006 - 11:04

Jongerentheater in strijd tegen schuldenproblematiek

Deventer

De Kerninstelling Integraal Jongerenwerk (KIJ) en het Budgetadviesbureau Deventer (BAD) bieden zeshonderd tweedejaars leerlingen van het VMBO in Deventer vanaf 17 oktober een theatervoorstelling aan. De voorstelling is ontwikkeld door het NIBUD en zet kinderen aan om na te denken over omgaan met geld en wil zo een bijdrage leveren aan het voorkomen van geldproblemen onder jongeren.

Schuldenproblematiek steekt op steeds jongere leeftijd de kop op. Dat blijkt telkens weer uit onderzoeken van onder andere het NIBUD. De oorzaken worden verklaard uit de verleidingen op tv en via internet maar ook door een veranderde financiële opvoeding en educatie.

‘De Verleiding’ is een toneelvoorstelling, gespeeld door toneelgroep Klasse Kunst, en stimuleert leerlingen bewust om te gaan met geld, lenen en het afbetalen van schulden. Met veel humor wordt de boodschap duidelijk: geld uitgeven heeft gevolgen.

De theatervoorstelling daagt scholieren uit om na te denken over hun eigen financiële situatie en consumentengedrag. De eerste voorstellingen gaan op 17 oktober van start op de locatie Keurkampstraat van het Etty Hillesum lyceum. Begin volgend jaar volgen er voorstellingen op locatie Het Stormink.

In 'De Verleiding' doen twee mannen en een vrouw doen mee aan een tv-programma. De drie karakters denken heel verschillend over omgaan met geld. Gebrek aan geld is meestal niet het probleem, maar te veel willen uitgeven wel! ‘De Verleiding’ is gebaseerd op reality-shows, waar mensen zich laten opsluiten om geld te winnen.

Uit een NIBUD onderzoek blijkt dat ruim 60% van de werkende jongeren tot en met 25 jaar te kampen heeft met een financiële achterstand. Ook onder scholieren komt veelvuldig een schuldenproblematiek voor. Jongeren leren in onvoldoende mate om te gaan met hun geld en over hoe het te besteden. Wanneer uitgeven of juist sparen? En waaraan het wel en waaraan het niet uitgeven?

Het is verontrustend dat jongeren op een zodanig grote schaal en vooral al zo jong, in financiële problemen komen. Vooral voor jongeren met weinig perspectief op een hoog salaris, is een start met schulden een slecht begin van een volwassen financieel leven. Om die reden investeert het BAD veel in preventie van schulden onder jongeren.

Voor kinderen in de laatste groep van het basisonderwijs werd daarvoor al eerder het lespakket ‘De Geldheld’ ontwikkeld in samenwerking met Saxion Hogescholen Deventer en het Deventer Organisatie & Educatiebureau Kromstaf.
Provincie:
Tag(s):