vrijdag, 7. april 2006 - 16:30

Jorritsma kan aan de slag met nieuwe college

Almere

PvdA, VVD en CDA/CU hebben een akkoord gesloten voor de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders in Almere. Het akkoord is getiteld “Voor een sociaal, ambitieus en avontuurlijk Almere� en omvat afspraken over een ambitieus beleid voor de komende vier jaar met een kwalitatief hoogwaardig bestuur.

Rob Beuse (fractievoorzitter PvdA): “Burgers hebben recht op een goed bestuur, maar daarvoor is een levende en levendige democratie nodig. Wat dat betreft heeft Almere een traditie hoog te houden. De stad loopt voorop met democratische experimenten, is avontuurlijk en niet bang om onderuit te gaan. Wij hebben de lat hoog gelegd voor het realiseren van inhoudelijke ambities en de bestuurders die dat voor ons gaan realiseren.�

De ambities zijn:

1. Focus op de stad
Almere wordt een steeds grotere stad en ambieert nog een omvangrijke toekomstagenda van stedelijke groei. Maar Almere is al wel een stad van bijna 180.000 inwoners. Dit nieuwe bestuur richt zich op de unieke mogelijkheden en kansen van Almere, maar ook op de problemen van de stad in zijn huidige vorm.

2. Niemand aan de zijlijn
Alle Almeerders moeten volwaardig kunnen deelnemen aan het sociale, economische en culturele verkeer. Dat betekent niet dat de gemeente Almere iedereen gaat beschermen onder een warme, knusse deken. Het gaat om een vangnet dat moet voorkomen dat mensen hun plaats in de samenleving kwijt raken.

3. Samenwerking, partnerschap en omgeving
Ambities en verantwoordelijkheden moeten worden gedeeld met burgers en maatschappelijke organisaties. De gemeente kan het niet alleen en gaat ook niet over alles. Almere zit vol met creatieve en initiatiefrijke burgers, instellingen en organisaties. Dit bestuur zal een nieuw partnerschap met de stad aangaan bij het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

4. Toegankelijke en dienstbare overheid
Burgers kunnen niet kiezen bij welke overheid ze aankloppen, daarom moet de dienstverlening van de gemeente modern en van topkwaliteit zijn.

5. Een veilige stad
Bewoners moeten zich veilig voelen in hun huis, hun straat, in het openbaar vervoer, het buurthuis en het winkelcentrum. Het college zal hard zijn tegen diegenen die zich misdragen of de wet overtreden, maar ook de oorzaken van ongewenst gedrag hard aanpakken.

6. Verantwoordelijk en democratisch bestuur
Besturen betekent verantwoorden. Deze coalitie wil een college dat met een ruim mandaat kansen benut en problemen oplost. Het moet duidelijk zijn welke zaken het eerst worden gedaan. De ambities uit dit akkoord zullen in een concreet werkplan voor vier jaar worden uitgewerkt in tijd, geld en te bereiken resultaten.

7. Financiële spelregels
Vertrekpunt is een solide financieel beleid: een sluitende begroting en gezond meerjarenperspectief. Geld moet worden verdiend voordat het kan worden uitgegeven en structurele uitgaven worden niet door incidentele inkomsten gedekt. Tarieven zijn kostendekkend. Lokale belastingen worden geïndexeerd binnen de wettelijke norm.

Het nieuwe college wordt gevormd door:

Johanna Haanstra, PvdA, huidig wethouder Almere
Martine Visser, CDA/CU, huidig wethouder Groningen
Henk Smeeman, VVD, huidig wethouder Almere
Adri Duivesteijn, PvdA, huidig Tweede Kamerlid
Annemarie Jorritsma, burgemeester Almere
Provincie:
Tag(s):