dinsdag, 23. mei 2006 - 15:59

Juni 2006 ‘preventiemaand baarmoederhalskanker’

Jaarlijks wordt wereldwijd bij ruim een half miljoen vrouwen baarmoederhalskanker geconstateerd. Voor meer dan de helft van de vrouwen is de aandoening uiteindelijk fataal. Daarmee is deze vorm, na borstkanker, de tweede doodsoorzaak als het om kanker gaat. In Nederland is baarmoederhalskanker dankzij het bevolkingsonderzoek – het vijfjaarlijkse uitstrijkje – een veel kleinere doodsoorzaak onder vrouwen.

Maar niet iedereen laat ook daadwerkelijk een uitstrijkje maken. Zo’n 65% van de vrouwen van 30 tot 60 jaar doet dit wel regelmatig.

Reden voor de HVDF om in de maand juni 2006 extra aandacht aan het thema ‘baarmoederhalskanker’ te besteden. De Hulpverleningsdienst Flevoland hoopt hiermee het huidige opkomstpercentage van 62% te verhogen.

Sinds 1 januari 2006 is de landelijke coördinatie van het bevolkingsonderzoek door het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) overgenomen van het CVZ (college voor Zorgverzekeringen). De huisstijl van de landelijke folder is hiermee aangepast. Een goed moment voor de HVDF om alle posters en tentoonstellingswanden te vernieuwen.

In de weken 22,23 en 24 komen in de regionale bussen in de Flevoland de nieuwe posters te hangen met de tekst ‘elke 5 jaar een uitstrijkje’. Daarnaast worden de nieuwe posters en folders verspreid onder alle bibliotheken, gemeentehuizen, welzijnswerk, ziekenhuizen, apotheken, buurthuizen en consultatiebureau’s etc.

Gedurende de campagneweken zullen diverse themahoeken geplaatst worden in bibliotheken, ziekenhuizen of gezondheidscentra in de regio. Tot slot wordt de nieuwe site www.bevolkingsonderzoek.info gepromoot.

Wanneer krijgen vrouwen een uitnodiging?
De uitnodiging ontvangen vrouwen van de eigen huisarts of de HVDF in het jaar dat ze 30, 35, 40, 45, 50, 55 en 60 jaar worden. Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis. Bij klachten is het raadzaam in overleg met de huisarts tussentijds een uitstrijkje te laten maken.
Provincie:
Tag(s):