vrijdag, 3. november 2006 - 18:39

Justitie gaat identiteit gedetineerden controleren

Den Haag

Het ministerie van Justitie gaat de identiteit van alle gedetineerden controleren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van foto’s en vingerafdrukken. Dat heeft minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag bekend gemaakt. De controle is bedoeld om identiteitsfraude te voorkomen en eventuele administratieve fouten in de namen van gedetineerden op te sporen. De voorbereiding van dit grootschalige project neemt enkele maanden in beslag.

Het besluit om alle gedetineerden te controleren, is genomen op basis van een steekproef die begin 2006 werd gehouden. Bij een controle van 707 gedetineerden bleek dat van 46 personen kan worden vastgesteld dat zij gebruik maken van meerdere naam- en/of geboortegegevens in de strafrecht- en/of vreemdelingenketen. Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat zij niet horen vast te zitten.

Parallel aan de voorbereiding van de controle van gedetineerden, wordt gewerkt aan een project om het vaststellen van de identiteit van personen in de strafrechtketen te verbeteren. Ook dit project is in een vergevorderd stadium. Dit najaar zijn pilots gestart die de identiteitsvaststelling in de hele keten verbeteren. Dit begint vanaf het moment dat een verdachte wordt aangehouden door de politie.

Er wordt meer gebruik gemaakt van vingerafdrukken en foto’s van verdachten. Ook komt er voor het OM, de politie, de rechterlijke macht, de reclassering en het gevangeniswezen één Protocol Identiteitsvaststelling. Begin 2008 moet dit volledig zijn ingevoerd.

Minister Hirsch Ballin van Justitie zal volgende week in een brief aan de Tweede Kamer een toelichting geven op beide projecten.
Provincie:
Tag(s):