vrijdag, 13. oktober 2006 - 15:21

Kabinet gaat asielprocedures zorgvuldiger aanpakken

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verdonk voor
Vreemdelingenzaken en Integratie ingestemd met voorstellen om de zorgvuldigheid, snelheid en efficiëntie van de Nederlandse asielprocedure verder te vergroten. Hierdoor kunnen de voordelen van de snelle afhandeling van de procedure in de aanmeldcentra worden behouden en worden de risico's van een te grote druk op de zorgvuldigheid van beslissingen ondervangen.

Dit blijkt uit de kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000, dat op 29 augustus 2006 is gepresenteerd. Bij de uitwerking van de hoofdlijnen zullen partners, zoals Vluchtelingenwerk, Stichting Rechtsbijstand Asiel en de Nederlandse Orde van Advocaten, worden betrokken.
Provincie:
Tag(s):