vrijdag, 1. december 2006 - 15:24

Kabinet: grenzen open voor Midden en Oost-Europese landen

Den Haag

Het kabinet vindt het van belang dat per 1 januari 2007 de grenzen open te stellen voor werknemers uit Polen en zeven andere Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie.

Zeker nu het aantal vacatures snel stijgt en het steeds lastiger wordt voor werkgevers om genoeg werknemers te vinden in Nederland of de oude EU-lidstaten, is een vrij verkeer van werknemers gewenst.

Bovendien vindt het kabinet dat er voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de buitenlandse werknemers oneerlijk concurreren met Nederlandse werknemers. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd.
Categorie:
Tag(s):