vrijdag, 13. oktober 2006 - 15:18

Kabinet kiest voor uitbreiding van bestaande wegen

Den Haag

De ministerraad heeft besloten tot uitbreiding van bestaande wegen op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere. De komende drie maanden zal in overleg met de regio worden onderzocht wat de precieze vormgeving is van de tracé-onderdelen A6, A1, A10-oost. Daarnaast wordt gekeken naar de uitbreiding en inpassing van de A9 Gaasperdammerweg en de A9 bij Amstelveen.

Het gaat daarbij naast de verkeers- en leefbaarheidproblemen met name om de vraag hoe de financiering van het project kan worden geregeld. Een nieuwe verbinding tussen de A6 en de A9 (tunnel langs het Naardermeer) valt hiermee af. Dit alternatief heeft te weinig maatschappelijk en politiek draagvlak. Het belang van een verantwoorde economische ontwikkeling van de Noordvleugel en de grote bouwopgave voor Almere dwingt tot tempo in de besluitvorming.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW West is ontevreden over het kabinetsbesluit van vandaag over de A6-A9. Het kabinet geeft volgens de werkgevers geen duidelijkheid over een volwaardige verkeersoplossing voor de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere. Het wil weer nieuwe studies uitvoeren over de noodzaak en de financiering van de A9. De aanpak van deze rijksweg bij de Gaasperdammerweg en Amstelveen is essentieel voor de bereikbaarheid van Schiphol, de Zuid-as en Amsterdam Zuidoost.

Directeur Bert Mooren van VNO-NCW West: 'Het is niet meer dan een voorlopig besluit van het kabinet met een hoog politiek-compromis gehalte. Het is niet kordaat en niet volwaardig, waardoor er de komende maanden weer allerlei studies en discussies plaatsvinden die overbodig zijn. Met de verkiezingen op 22 november en een demissionair kabinet in zicht betekent dit dat het tempo in de besluitvorming verloren gaat. Dit is een slechte zaak voor de Noordvleugel van Randstad.'
Provincie:
Tag(s):