vrijdag, 21. april 2006 - 18:35

Kabinet trekt extra geld uit voor de koopkracht

Den Haag

Het kabinet trekt dit jaar extra geld uit om de koopkracht te
ondersteunen. Een deel van de maatregelen richt zich op het wegnemen van enkele nadelige effecten van het nieuwe zorgstelsel.

Daarnaast zijn alle huishoudens per jaar 52 euro minder kwijt door afschaffing van de milieubelasting op energie. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending van een brief aan de Tweede Kamer over de koopkrachtondersteunende maatregelen. Het pakket komt bovenop de 2,5 miljard euro die het kabinet al bij de begroting 2006 had uitgetrokken voor ondersteuning van de koopkracht.
Categorie:
Tag(s):