vrijdag, 27. oktober 2006 - 13:56

Kabinet verlengt ontheffing sollicitatieplicht mantelzorgers

Den Haag

Het kabinet heeft besloten dat de periode waarin uitkeringsgerechtigden in bepaalde situaties niet hoeven te solliciteren wordt verlengd. Het gaat om werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten die vrijwilligerswerk doen of voor een hulpbehoevende naaste zorgen. Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze maatregel gaat in op 1 november 2006.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kijkt per aanvraag of een uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor ontheffing van de sollicitatieplicht en voor hoe lang. Vrijwilligers moeten dan wel gemiddeld twintig uur per week vrijwilligerswerk doen waardoor zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Ook moeten ze al lang een baan zoeken. De vrijstelling is in principe eenmalig voor maximaal zes maanden, maar kan met een periode van maximaal nog een half jaar worden verlengd. Daarna kan het UWV de periode waarin iemand niet hoeft te solliciteren met steeds een maand verlengen als dat gezien de bijzondere situatie redelijk is.

Mensen die intensieve zorg verlenen en daardoor niet kunnen solliciteren, hoeven in principe maximaal zes maanden niet op zoek naar een baan. Dit kan eenmalig met maximaal een half jaar worden verlengd. Ook voor deze mensen kan het UWV de ontheffing met steeds een maand verlengen wanneer dat gezien de bijzondere situatie redelijk is.

Uitkeringsgerechtigden die een calamiteit in hun privé-leven meemaken, bijvoorbeeld een plotseling overlijden van een gezinslid, kunnen maximaal vier weken vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht. Deze periode kan niet worden verlengd.
Provincie:
Tag(s):