woensdag, 30. augustus 2006 - 10:57

Kabinet wil investeren in Utrechtse mobiliteitsknelpunten

Utrecht

Het kabinet is in zijn besluiten over de toekomst van het noordelijk deel van de Randstad in vergaande mate tegemoet gekomen aan de wensen van zeven samenwerkende overheden in Utrecht en Gooi en Vechtstreek. Het kabinet is in principe bereid te investeren in mobiliteitsknelpunten die na 2014 zijn te verwachten. Het kabinet onderschrijft de noodzaak om een groot deel van de nieuwe woningen in de bestaande steden te bouwen.

Ook werkt het kabinet eraan mee dat een deel van de behoefte aan woningbouw voor de Noordvleugel Utrecht in Almere tot stand komt. Het kabinet wil verder onderzoeken hoe de behoefte aan woningbouw te combineren is met de kwaliteiten van de nationale landschappen in deze regio. Met deze besluiten heeft het kabinet ingestemd met de wensen van de zeven partijen die samenwerken in de Noordvleugel Utrecht (NV Utrecht).

De zeven partners zijn de provincie Utrecht, de steden Utrecht, Hilversum en Amersfoort, het Bestuur Regio Utrecht en de gewesten Eemland en Gooi en Vechtstreek.
Provincie:
Tag(s):