maandag, 7. augustus 2006 - 15:02

Kabinet zet GOB op Almere, Valkenburg en de Bloemendalerpolder

Den Haag

De groeiopgave Almere, de herontwikkeling van het vliegkamp Valkenburg en de Bloemendalerpolder/KNSF-terrein zijn de eerste drie gebiedsontwikkelingsprojecten waar het kabinet het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) inzet.

In deze drie projecten heeft het Rijk meervoudige belangen, zowel vanuit beleid als vanuit haar positie als grondeigenaar. Via het GOB heeft het Rijk in dit type ontwikkelingen zich professioneler en slagvaardiger georganiseerd. Het bedrijf werkt, namens het Rijk, samen met de betrokken overheden en marktpartijen aan de ontwikkeling van de drie gebieden.

In het komende jaar is het Rijk via het GOB betrokken bij de opstelling van de Ontwikkelingsstrategie Almere. De gemeente is daarvoor eerste aanspreekpunt. Zij werkt daarbij samen met de gemeente Amsterdam, de provincie Flevoland en het GOB. De ontwikkelingsstrategie onderzoekt de groei van Almere in de periode 2010-2030 met 60.000 woningen volgens het concept dubbelstad Almere-Amsterdam.

Voor de herontwikkeling van het voormalige vliegkamp Valkenburg hebben Rijk en regio in de afgelopen tijd verschillende scenario's ontwikkeld. De volgende stap is het ontwikkelen van een stedebouwkundig programma en een masterplan voor het gebied. De locatie heeft voor de Randstad de potentie als internationaal aantrekkelijk woongebied. Belangrijke onderdelen daarbij zijn een groene verbindingszone en het oplossen van de vraagstukken rond de ontsluiting. Dat vergt een integrale aanpak waar het GOB speciaal voor is opgericht.

In het project Bloemendalerpolder/KNSF voert het GOB namens het Rijk de onderhandelingen met de provincie Noord-Holland, de betrokken gemeenten en de private partijen in het zogenoemde contractoverleg. Het resultaat van die onderhandelingen vormt dan de basis voor het op te stellen masterplan inclusief de financiering. In de tweede helft van 2006 worden over de inzet van het GOB nadere besluiten verwacht.

Hiervoor lopen op dit moment verkenningen voor de projecten Ede-Oost, Greenport Venlo/Klavertje Vier, de integrale gebiedsontwikkeling Moerdijk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Provincie:
Tag(s):