woensdag, 25. oktober 2006 - 16:30

Kamers van Koophandel gaan fuseren

Maastricht/Venlo

De Algemene Besturen van de beide Limburgse Kamers van Koophandel (KvK) hebben definitief besloten met elkaar te fuseren. Met dit besluit, op dit tijdstip, stellen de besturen de beide kamers in staat om het fusieproces te starten en af te ronden met één Kamer van Koophandel Limburg per 1 januari 2008.

Ter voorbereiding op de fusie verenigen beide Kamers zich per 1 december 2006 in een samenwerkingsverband met één voorzitter, één algemeen directeur en één eigen bestuur bestaande uit de zittende Dagelijkse Besturen van beide kamers. Voorzitter van het samenwerkingsverband wordt Jan Mans (Voorzitter KvK Zuid Limburg), Algemeen Directeur wordt Harry Loozen (Algemeen Directeur KvK Limburg Noord).

Het bestaande kantorennetwerk van beide Kamers blijft vooralsnog in stand. Uitgangspunt blijft dat de bereikbaarheid en dienstverlening van de Kamers van Koophandel voor ondernemers verbetert. In de komende periode moeten de contouren van de nieuwe organisatie en het vestigingsbeleid duidelijk worden.
Provincie:
Tag(s):