dinsdag, 3. oktober 2006 - 15:35

Kanoërs moeten klunen bij Grensmaas in Meers

Meers

In de Grensmaas ter hoogte van Meers (gemeente Stein) worden twee grindbanken gereed gemaakt. Vanaf Vlaamse en Nederlandse zijde worden grote maaskeien in de Maas gestort. De aanleg van grindbanken maakt deel uit van de voorbereidingen door Rijkswaterstaat Maaswerken van het Grensmaasproject.

Tijdens de afrondende werkzaamheden komende dagen worden kanoërs met een ‘kluunbord’ omgeleid. In de toekomst worden op andere plaatsen in de Grensmaas nog meer grindbanken aangelegd. De werkzaamheden verlopen in nauwe afstemming en samenwerking met Vlaanderen.

De grindbanken zullen als bijeffect hebben dat ter plaatse extra stroomversnellingen in de Maas ontstaan. Voordat kanoërs daarvan kunnen profiteren, zullen zij tijdens de werkzaamheden een stukje over het grind moeten ‘klunen’. Een alternatief verkeersbord wijst daarbij de weg.

De Grindbanken in de Grensmaas moeten gereed zijn voordat het Grensmaasproject van start kan gaan. Het worden ondiepten waar de Maas overheen stroomt. Door de grindbanken gaat het waterpeil in de Maas omhoog, wat gunstig is voor het grondwaterpeil. Dat hogere waterpeil is alleen merkbaar in de zomer als de Maas weinig water afvoert.
Provincie:
Tag(s):