woensdag, 26. juli 2006 - 17:08

Kans op ernstige smog in Limburg

Roermond

In Limburg kan woensdagmiddag ernstige smog door ozon ontstaan. In de rest van Nederland komt de ozonconcentratie naar verwachting niet hoger dan matige smog. Dit meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zoals het er nu uitziet zal de luchtkwaliteit donderdag als gevolg van de verwachte weersverandering beter uitvallen dan woensdag. Wel is er dan nog kans op matige smog door ozon.

Het is daarmee de tweede dag tijdens deze hittegolf dat ernstige smog kan voorkomen. Eerder was dit het geval op 18 juli 2006. Het aantal dagen met matige smog en ernstige smog valt tijdens deze lange hittegolf mee gezien de hoge temperaturen van de afgelopen weken. De lucht is relatief schoon door de beperkte neerslag van afgelopen weekeinde en door een gunstige windrichting waardoor relatief schone lucht naar Nederland wordt gevoerd.

Hoge ozonconcentraties (smog) ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat uit een meestal zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) reageren onder invloed van zonlicht tot ozon. Dit verklaart waarom smog door ozon optreedt op zonnige dagen.

Bij ernstige smog kunnen effecten optreden bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht, mensen met ziekten aan de luchtwegen en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon. Ernstige smog veroorzaakt een toename van de ernst van de effecten bij een groter deel van de bevolking.

Mogelijke gezondheidseffecten van deze smog zijn irritatie van ogen, neus en keel, luchtwegklachten, benauwdheid, hoest en hoofdpijn. Raadpleeg uw arts bij klachten die u niet thuis kunt brengen. Gezondheidseffecten kan men verminderen of voorkomen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst.
Provincie:
Tag(s):