dinsdag, 18. april 2006 - 8:46

Kapelaan van de paus

Maastricht

Pastoor F. Kurris van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Maastricht (Onze Lieve Vrouwebasiliek) werd op Tweede Paasdag, benoemd tot kapelaan van Zijne Heiligheid. Bisschop F. Wiertz van Roermond heeft hem deze blijk van erkentelijkheid van de paus in de ochtend tijdens een eucharistieviering in Maastricht overhandigd. Pastoor Kurris mag zich voortaan monseigneur noemen en het zogeheten 'klein paars' dragen.

De benoeming tot kapelaan van de paus is een kerkelijke onderscheiding voor priesters die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt. Pastoor Kurris is niet alleen verantwoordelijk voor een van de bekendste parochies in het bisdom Roermond, hij is ook een autoriteit op het gebied van kerkmuziek in Nederland.

Bisschop Wiertz zei dat Kurris deze onderscheiding gekregen heeft omwille van zijn persoon, zijn inzet als musicoloog en zijn zorg voor het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Maastricht. 'U hebt u altijd ingezet voor het behoud van het gregoriaans, maar u staat tegelijkertijd open voor andere soorten muziek. Eigenlijk bent u één en al muziek,' aldus bisschop Wiertz.

Een van de leden van het kerkbestuur van de O.L.V.-basiliek noemde de benoeming van Kurris tot kapelaan van de paus een kroon op zijn werk. 'U bent de vonk van de parochie die op ons allemaal overslaat. We zijn erg trots op u.’

Dr. Alfons Maria Willem Jules Kurris werd op 4 juni 1935 in Maastricht geboren. Op 2 april 1960 werd hij tot priester gewijd. Datzelfde jaar werd hij benoemd tot leraar aan het klein-seminarie Rolduc in Kerkrade. Vanaf oktober 1962 volgde hij een studie kerkmuziek in Rome. Op 18 januari 1969 promoveerde Kurris cum laude aan het Pontifico Istitutio di Musica Sacra.

Het jaar ervóór, in maart 1968, was hij benoemd tot kapelaan van parochie Christus Hemelvaart te Sittard en leraar muzikale vorming in het kader van de liturgie. In 1976 werd hij benoemd tot assistent in diezelfde parochie en tot leraar-musicus. Vanaf 1981 tot het jaar 2000 was hij pastoor van de parochie H. Agatha in Eys en later ook van de parochie H. Cunibertus in Wahlwiller en H. Dionysius in Nyswiller.

Op 1 december 2000 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Maastricht, die beter bekend is als de 'Slevrouwebasiliek'. Sinds 2002 is hij ook voorzitter van het R.K.-Studentenpastoraat in Maastricht.

Kurris heeft veel verdiensten op het gebied van kerkmuziek. Naast zijn pastorale werk in parochies is hij altijd muziek-docent gebleven, onder meer aan het conservatorium in Maastricht. Ook was hij vele jaren betrokken bij de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, het overkoepelend orgaan van kerkkoren en bij tal van andere organisaties op het gebied van kerkmuziek.

De benoeming tot kapelaan van de paus is Kurris op Tweede Paasdag uitgereikt, omdat dit van oudsher een grote feestdag in de basiliek is. Al honderden jarenlang wordt het genade-beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee op Tweede Paasdag bijzonder vereerd.

Op die dag trekt ook een processie vanuit de basiliek door een deel van de binnenstad van Maastricht. Dit gebeurde ook op maandag, al moest de stoet in verband met een hoosbui voortijdig worden afgebroken. Na afloop van de processie hebben vele honderden mensen de pastoor gefeliciteerd met zijn nieuwe benoeming.
Provincie:
Tag(s):