dinsdag, 21. maart 2006 - 15:59

Kapelle controleert autobezit uitkerings-gerechtigden

Kapelle

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Kapelle heeft het onderzoek waarbij is gekeken naar het autobezit van uitkeringsgerechtigden afgerond. In Kapelle heeft deze actie er niet toe geleid dat uitkeringen zijn aangepast. In veruit de meeste gevallen waren de gegevens al bij de gemeente bekend. In een aantal gevallen heeft een nader onderzoek plaatsgevonden.

Voor deze controle heeft in 2005 éénmalig een koppeling van gegevens plaatsgevonden met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Hierdoor kon worden nagegaan of personen met een uitkering van de gemeente een te dure auto hebben of in het bezit zijn van een auto die nooit bij de Sociale Dienst van de gemeente is aangemeld.

Een auto wordt gezien als vermogen. Een te dure auto kan betekenen dat er misschien geen recht bestaat op een bijstandsuitkering. De gemeente maakte bij de controle niet alleen gebruik van gegevens van de RDW maar onder andere ook van de bestanden van de Kamer van Koophandel, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), Uwv.
Provincie:
Tag(s):