woensdag, 4. oktober 2006 - 18:19

Kapelle en Goes samen tegen overlast spoor

Goes/Kapelle

De gemeenten Kapelle en Goes bundelen de krachten om de overlast te beperken die hun aan de Zeeuwse lijn woonachtige burgers ondervinden. Zij klagen al jaren over een toename van de ernstige geluids- en de trillingshinder vanwege de goederentreinen, die op korte afstand hun woningen passeren.

Op 14 april 2006 kondigde de staatssecretaris Van Geel van VROM deze maatregelen aan met een last onder dwangsom. Vervolgens schorste de Raad van State op 23 mei 2006 dit dwangsombesluit. Overweging was onder meer dat de geëiste beperkingen deel zouden uitmaken van het verwachte besluit over het maatregelenpakket, waarover binnen afzienba-re tijd een beslissing zou vallen. Maatregelen om het toegenomen lawaai tegen te gaan zijn in voorbereiding, maar de volledige realisatie ervan zal nog tot 2009 duren.

In het belang van de inwoners, die al sinds mei 2003 dagelijks ernstige hinder ondervinden van het goederenvervoer, dringen de gemeentebesturen er daarom op aan om tot 2009 de tijdelijke maatregelen in stand te houden zodat de spoorwegbeheerder en de vervoerders van goederen op de Zeeuwse lijn zich ook werkelijk aan de opgelegde beperkingen moeten houden.

Maandag 9 oktober vindt de zitting over de maatregelen plaats bij de Raad van State. Daarbij is ook een vertegenwoordiger aanwezig namens beide gemeenten en de bezwaar makende partijen: ProRail, Railon en Zeeland Seaports. Vooruitlopend op de zitting van de Raad van State, hebben de gemeenten gezamenlijk een brief gestuurd aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarin pleiten zij voor het in stand houden van tijdelijke maatregelen om de overlast terug te dringen te weten: het beperken van de snelheid van het goederenvervoer op de Zeeuwse lijn in de nachtperiode tot maximaal 60 km/uur en het beperken van het aantal goederenwagons tot maximaal 260 per week in de avondperiode en maximaal 344 per week in de nachtperiode.
Provincie:
Tag(s):