woensdag, 13. december 2006 - 22:22

'Kappe nou!'

Wijchen

Om de regeldruk te verminderen onderzoeken veel gemeenten de mogelijkheid om de kapvergunning af te schaffen, en alleen nog te werken met een lijst van waardevolle bomen. Het College van B&W van Nijmegen besloot enkele maanden geleden om de kapvergunning toch te handhaven, en alleen de meldingsplicht – in feite een loze regel - af te schaffen. Het College van Wijchen wil de kapvergunning nu echter wél afschaffen.

Voor de gemeente en voor projectontwikkelaars, wel te verstaan. Burgers in het buitengebied zullen ook in de toekomst een kapvergunning nodig hebben. Meten met twee maten, vinden de Bomenstichting, Milieudefensie Nijmegen en vereniging Natuur & Milieu Wijchen.

Bomen zijn dan straks vogelvrij bij bouwprojecten en burgers hebben geen inspraak meer over de bomen in hun straat. De organisaties pleiten voor behoud van de kapvergunning, die op een andere manier wél vereenvoudigd kan worden. Op 21 december bespreekt de gemeenteraad het Collegevoorstel; een nipte meerderheid van PvdA en CDA (beide zijn collegepartijen) lijkt het met de organisaties eens te zijn.
Provincie:
Tag(s):