woensdag, 22. februari 2006 - 11:55

Kasteel Amerongen krijgt financiële steun

Amerongen

Om de stichting Kasteel Amerongen in de toekomst een gezonde doorstart te geven hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een tegemoetkoming van maximaal 90.000 euro. Dit bedrag komt boven op de drie miljoen euro, die gereserveerd is voor de restauratie van het interieur.

Het kasteelmuseum is sinds het voorjaar 2002 gesloten door gebrekkige brandveiligheid, aanzienlijke achterstanden in beheer en onderhoud . In 2003 trad een nieuw bestuur aan dat zich wijdt aan de grondige restauratie van panden en interieur en een gezonde exploitatie. in verband met de onkosten die de restauratiewerkzaamheden met zich meebrengen. Dit bestuur kan bij het realiseren van dit werk gebruik maken van de 90.000 euro.
Provincie:
Tag(s):