dinsdag, 14. november 2006 - 20:40

Kasteel Coevorden krijgt horeca bestemming

Coevorden

Het college van B&W en Jos Wijland, directeur van Châteauhotel De Havixhorst, zijn tot overeenstemming gekomen over de ontwikkeling van Châteauhotel Kasteel Coevorden. Hiermee is de realisatie van een uniek horecabedrijf met landelijke allure in het enige kasteel van Drenthe weer een stap dichterbij gekomen. Beide partijen hebben een ontwikkelovereenkomst opgesteld, die op maandag 20 november ter advies voor ligt bij de gemeenteraad. Het streven is om in de zomer 2009 het châteauhotel in het stadshart van Coevorden te openen.

Een jaar geleden tekenden gemeente en Jos Wijland als algemeen directeur van Wijland Beheer BV al een intentieovereenkomst voor Châteauhotel Kasteel Coevorden. Doel van deze intentieovereenkomst was om te onderzoeken of het Kasteel, het Gouverneurshuis en De Vlijt in Coevorden te ontwikkelen zijn voor dit unieke horecaconcept. Beide partijen komen nu tot overeenstemming over het gebruik van de drie panden.

De gemeente Coevorden verkoopt het Gouverneurshuis en De Vlijt aan Wijland Beheer en verleent de ondernemer onder strikte voorwaarden het recht van erfpacht voor het Kasteel.

Enkele voorwaarden zijn dat het openbare karakter van het Kasteel alsmede de gemeenschapsfuncties zoals huwelijksvoltrekkingen gewaarborgd blijven en dat het kasteel duurzaam in eigendom blijft van de gemeente Coevorden. De ondernemer investeert onder andere fors in de restauratie en het interieur van de drie panden en in de marketing van het concept.

De restauratie van de panden vindt plaats in overleg met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, de voormalige Rijksdienst voor Monumentenzorg.
Provincie:
Tag(s):