maandag, 23. oktober 2006 - 17:42

Keizerlibel aangetroffen bij Asseltse Plassen

Asselt

In het natuurontwikkelingsgebied de “Asseltse Plassen� nabij Roermond hebben onderzoekers van het inventarisatieproject ‘Maas in Beeld’ voor het eerst succesvolle voortplanting van de Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) waargenomen.

Van de Zuidelijke Keizerlibel zijn sinds 1998 maar enkele waarnemingen van zwervende exemplaren in Nederland bekend. De laatste jaren dook de soort echter steeds vaker op en in de warme zomer van 2006 werden er maarliefst 20 exemplaren gezien. Succesvolle voortplanting was in Nederland nog nooit eerder aangetoond.

Het Limburgse Maasdal speelt de laatste jaren een belangrijke rol als corridor voor libellesoorten die vanuit Zuid- en Midden-Europa Nederland koloniseren. Langs de Maas duiken veel nieuwe warmteminnende soorten op zoals Vuurlibel, Zuidelijke oeverlibel, Zwervende heidelibel, Zuidelijk spitskopje, Sikkelsprinkhaan en Oranje luzernevlinder.

De Asseltse Plassen maken onderdeel uit van een nieuw netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, dat voor dieren en planten migratie mogelijk maakt. Hierbij is de afwerking van de grindplassen rond Asselt met nieuw opgespoten zandlobben gunstig gebleken. Wanneer nieuwe rivierverruimings- en natuurontwikkelingsprojecten goed worden uitgevoerd (Grensmaasproject, nieuwe nevengeulen Zandmaas) zal het Maasdal steeds beter als natuurlijke “snelweg� naar het noorden kunnen fungeren. De Asseltse Plassen behoren nu al met maarliefst 28 libellensoorten tot de soortenrijkste gebieden van het Maasdal en het ligt in de verwachting dat de soortenrijkdom de komende jaren nog kan toenemen.
Provincie:
Tag(s):