dinsdag, 12. september 2006 - 13:17

Kentekenregistratie op A6 Hollandse Brug

Flevoland

Ter voorbereiding op onderhoudswerkzaamheden vindt in de periode van 18 september t/m 31 oktober 2006 een kentekenregistratie plaats op de A6 Hollandse Brug. De registratie wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en maakt deel uit van een verkeerskundig onderzoek in het kader van het Groot Onderhoud van de A6 Hollandse Brug. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de verkeersstromen. Dit heeft Rijkswaterstaat dinsdag bekendgemaakt.

Kentekenhouders waarvan blijkt dat zij veelvuldig gebruik maken van de A6 Hollandse Brug wordt aan de hand van een brief gevraagd mee te doen aan het verkeerskundig onderzoek.

Rijkswaterstaat gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om maatregelen te treffen die verkeershinder tijdens de wegwerkzaamheden tot een minimum beperken. De camera’s voor de kentekenregistratie worden deze week geplaatst.

Aan de A6 Hollandse Brug wordt vanwege de toegenomen verkeersbelasting van Muiderberg tot Almeerderzand in beide richtingen Groot Onderhoud uitgevoerd. Dit gebeurt in de periode van november 2006 tot en met juli 2007. Er kan verkeershinder ontstaan door versmalde rijstroken met een snelheidsbeperking.

Naast de automobilisten, zal er ook aandacht aan de fietser worden besteed. Mensen die over de Hollandse Brug fietsen, wordt ook gevraagd een speciale vragenlijst in te vullen. De gegevens worden gebruikt om na te gaan of er maatregelen voor tweewielers moeten komen.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n extra 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten.

Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.


Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren.

Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.
Provincie:
Tag(s):